Over ons

Carolus de Jong en Laura Verbruggen zijn beiden werkzaam in het Speciaal Basis Onderwijs, Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Beiden merkten dat hun leerlingen veel vragen hebben over verkeerssituaties, maar dat er geen bruikbaar theoretisch en praktisch lesmateriaal voor handen is voor deze doelgroep. Een groot deel van deze doelgroep gaat later zelfstandig aan de maatschappij deelnemen. Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van zelfredzaamheid; het zelfstandig kunnen verplaatsen tussen wonen, werken en vrije tijd geeft een leerling toekomstperspectief.

Met dit gegeven in hun achterhoofd hebben ze de Verkeersmaquette ontwikkeld.